CM Entreprenør AS

Vi forhandler Flexit ventilasjon produkterHvorfor er luft, ventilasjon og inneklima så viktig?

Vi tilbringer stadig mer tid innendørs, hele 90 prosent av tiden faktisk. Luften vi puster inn er viktig for vår helse og velferd.

Vi tilbringer stadig mer tid innendørs, hele 90 prosent av tiden faktisk. Luften vi puster inn er viktig for vår helse og velferd. Det er derfor viktig med bra ventilasjon som gir et godt inneklima. Hensikten med ventilasjon er å fjerne forurensninger i luften som for eksempel støvpartikler, avgasser og fukt, og tilføre ren og frisk luft.

Hvorfor bry seg om luft og ventilasjon?

Dårlig eller utilstrekkelig ventilasjon kan forårsake helseproblem som trøtthet, hodepine, redusert konsentrasjon, økt irritasjon i slimhinner og tilbakevendende luftveisinfeksjoner. I tillegg påvirker ventilasjon/luftutvekslingen konsentrasjon, prestasjon og produktivitet. Spesielt er personer med astma og allergi mer utsatte, men dette gjelder også for mennesker som ikke har disse sykdommene. De kan også få et helseproblem dersom ventilasjonen er for lav.

Hva gjør ventilasjon?
Ventilasjon skal gjøre det mulig for alle å leve i et sunt inneklima,
da den hjelper mot:
• Allergifremkallende støv og pollenforurensing
• Kostbar forurensing som fukt, sopp og mugg
• Belastende støy og miljøgasser
• Kreftfremkallende radonforurensing
• Skadelig svevestøv og forurenset luft
• Kald trekk og energitap

Ventilasjon tilfører ren og frisk luft, den fjerner fukt, lukt og radon,
og tar bort forurenset inneluft fra mennesker, dyr, materialer samt
aktiviteter fra boligen. Luften inne skal oppleves som frisk og behagelig,
den skal ikke forårsake et helseproblem. Med god ventilasjon sikrer du at det ikke forekommer fuktskader i boligen i form av mugg, sopp eller andre ugunstige forhold som for eksempel kondens på vinduene.
Det er viktig å være klar over at den tilførte luften nesten alltid er renere enn luften innendørs.

Husk ventilasjon ved oppussing
Ved oppussing av boliger som skal tilleggsisolering, bytte og tetting av vinduer, må ventilasjonen nesten alltid oppgraderes for å sikre et godt inneklima. Mange glemmer dette og oppdager i etterkant et problem med innestengt luft, kondens på vindu og fuktskader. Husk derfor å undersøke hvilken oppgradering av ventilasjon du må gjøre, helst før du begynner å pusse opp - ikke etter.

Du kan velge mellom enkle løsninger rom for rom, eller et komplett balansert ventilasjonssystem med varmegjenvinning. Les mer om balansert ventilasjon og romventilator på vår hjemmeside.

God ventilasjon enda viktigere i nye boliger
Nye hus bygges tett og er godt isolert for å spare energi og hindre varmetap. Samtidig stiller byggeforskriftene krav til ventilasjonen i boligen. Målet er et energieffektivt bygg med godt inneklima. For å sikre et godt inneklima kreves energieffektive ventilasjonsløsninger som tilfører ren og frisk og som fjerner brukt og forurenset luft. Energikravene skjerpes ytterligere i årene fremover, og om noen år vil nye bygg kunne produsere like mye energi som de bruker.